Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Lượt xem:

Thực hiện công văn số: 14/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2021 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn sử dụng tài khoản bồi dưỡng qua mạng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lãnh đạo trường THPT DTNT tỉnh yêu cầu CB-GV kiểm tra thông tin tài khoản và đăng nhập vào đường link (http://taphuan.csdl.edu.vn; tên tài khoản đăng nhập: địa chỉ email cá nhân; mật khẩu mặc định: Demo@123; sau... ...