Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
379/TB-DTNT 29/11/2021 Thông báo, về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá bù thường xuyên và định kỳ của học sinh đối với từng môn học, năm học 2021-2022
312/TB-DTNT 19/10/2021 Thông báo, Thông báo v/v xây dựng kế hoạch dạy học lồng ghép bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông" trong quá trình dạy học bộ môn, năm học 2021-2022
276/TB-DTNT 23/09/2021 Thông báo, Về việc thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch covid-19 năm học 2021-2022
396/TB-DTNT 22/12/2020 Thông báo, Thông báo cấu trúc đề kiểm tra định kỳ năm học 2020-2021