Đặng Văn Giữ
 • Đặng Văn Giữ
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0972782586
 • vangiusontinh@gmail.com
Nguyễn Quý
 • Nguyễn Quý
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 093 5097232
 • quyst1@gmail.com
Nguyễn Đỡ
 • Nguyễn Đỡ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0385974368
 • nguyendodtnt@gmail.com