Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Lượt xem:

Thực hiện công văn số: 14/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2021 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn sử dụng tài khoản bồi dưỡng qua mạng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lãnh đạo trường THPT DTNT tỉnh yêu cầu CB-GV kiểm tra thông tin tài khoản và đăng nhập vào đường link (http://taphuan.csdl.edu.vn; tên tài khoản đăng nhập: địa chỉ email cá nhân; mật khẩu mặc định: Demo@123; sau... ...
Đề cương báo cáo sơ kết học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề cương báo cáo sơ kết học kì 1 năm 2020 – 2021

Lượt xem:

...
TKB dạy bù môn thể dục

TKB dạy bù môn thể dục

Lượt xem:

...
Phân công coi kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021

Phân công coi kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Công văn 1712/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá định kỳ năm học 2020-2021

Công văn 1712/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá định kỳ năm học 2020-2021

Lượt xem:

1. Công văn 2. Phụ lục báo cáo kèm theo ...
QĐ thành lập Ban kiểm tra hồ sơ GV lần 2 năm học 2020-2021

QĐ thành lập Ban kiểm tra hồ sơ GV lần 2 năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch tháng 12 năm học 2020 – 2021

Kế hoạch tháng 12 năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Áo xanh đồng hành cùng sinh viên Thủ đô trở lại giảng đường

Áo xanh đồng hành cùng sinh viên Thủ đô trở lại giảng đường

Lượt xem:

   Web.ĐTN: Đồng hành cùng sinh viên quay trở lại trường học, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích, hỗ trợ, cùng nhà trường sẵn sàng đón sinh... ...
Trang 1 / 212 »