Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
121/QĐ-DTNT 25/09/2023 Quyết định, Quyết định việc thành lập ban chỉ đạo kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp trường năm học 2023-2024
122/QĐ-DTNT 25/09/2023 Quyết định, QĐ số 122/QĐ-DTNT về việc thành lập đội tuyển , phân công phụ trách và giáo viên tập huấn, dạy bồi dưỡng đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp trường năm học 2023-2024
123/QĐ-DTNT 25/09/2023 Quyết định, Quyết định số 123/QĐ-DTNT kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2023-2024
114/QĐ-DTNT 13/09/2023 Quyết định, Quyết định thành lập Ban KTNB năm học 2023 - 2024
93/QĐ-DTNT 21/08/2023 Quyết định, Về việc ban hành Qui chế hoạt động của trường PTDTNT THPT tỉnh
127/QĐ-DTNT 17/08/2022 Quyết định, Quyết định số 127/QĐ-DTNT về việc phân công nhiệm vụ BGh năm học 2022_2023
125/QĐ-DTNT 11/08/2022 Quyết định,
32/QĐ-DTNT 07/02/2022 Quyết định, về việc thành lập đội tuyển bồi dưỡng thi chọn hsg lớp 11 cấp tỉnh năm học 2021-2022
169/QĐ-DTNT 25/12/2021 Quyết định, v/v thành lập ban kiểm kê tài sản công năm 2021
166/QĐ-DTNT 22/12/2021 Quyết định, về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên lần 1, năm học 2021-2022
153/QĐ-DTNT 03/12/2021 Quyết định, Quyết định số 153/QĐ-DTNT v/v cử giáo viên tham gia tập huấn modul1, môn ngoại ngữ t/h chương trình GDPT 2018, NĂM HỌC 2021-2022
149/QĐ-DTNT 01/12/2021 Quyết định, Quyết định số 149/QĐ-DTNT Thành lập BTC Hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022
Trang 1 / 3123»