Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
142/QĐ-DTNT 10/12/2020 Quyết định, Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản công năm 2021
141/QĐ-DTNT 05/12/2020 Quyết định,
137/QĐ-DTNT 30/11/2020 Quyết định, V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi tìm hiểu biển và hải đảo Việt Nam năm học 2020-2021
138/QĐ-DTNT 30/11/2020 Quyết định, V/v thành lập Ban duyệt nội dung, chương trình, cố vấn Hội thi tìm hiểu biển và hải đảo VN năm học 2020-2021