Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
127/QĐ-DTNT 17/08/2022 Quyết định, Quyết định số 127/QĐ-DTNT về việc phân công nhiệm vụ BGh năm học 2022_2023
125/QĐ-DTNT 11/08/2022 Quyết định,
32/QĐ-DTNT 07/02/2022 Quyết định, về việc thành lập đội tuyển bồi dưỡng thi chọn hsg lớp 11 cấp tỉnh năm học 2021-2022
169/QĐ-DTNT 25/12/2021 Quyết định, v/v thành lập ban kiểm kê tài sản công năm 2021
166/QĐ-DTNT 22/12/2021 Quyết định, về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên lần 1, năm học 2021-2022
153/QĐ-DTNT 03/12/2021 Quyết định, Quyết định số 153/QĐ-DTNT v/v cử giáo viên tham gia tập huấn modul1, môn ngoại ngữ t/h chương trình GDPT 2018, NĂM HỌC 2021-2022
149/QĐ-DTNT 01/12/2021 Quyết định, Quyết định số 149/QĐ-DTNT Thành lập BTC Hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022
147/QĐ-DTNT 30/11/2021 Quyết định, về việc phân công giáo viên hợp đồng tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển lớp 12 dự thi kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022
148/QĐ-DTNT 30/11/2021 Quyết định, v/v thành lập ban tổ chức và phân công giáo viên tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển lớp 11 dự kỳ thi chọn HSG cấp trường và cấp tỉnh năm học 2021-2022
146/QĐ-DTNT 29/11/2021 Quyết định, về việc thành lập ban kiểm tra đề kiểm tra định kỳ, năm học 2021-2022
142/QĐ-DTNT 26/11/2021 Quyết định, về việc cử giáo viên tập huấn modul 2 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học 2021-2022
143/QĐ-DTNT 26/11/2021 Quyết định, V/v cử giáo viên tham gia tập huấn kiến thức hướng nghiệp
Trang 1 / 212»