Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
420/KH-DTNT 24/12/2021 Kế hoạch, V/v thực hiện kiểm kê tài sản công lúc 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2022
406/KH-DTNT 13/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 406/KH-DTNT về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022
381/KH-DTNT 01/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tháng 12 năm học 2021-2022
382/KH-DTNT 01/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 382/KH-DTNT bổ sung hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022
346/KH-DTNT 12/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 346/KH-DTNT ngày 12/11/2021 kế hoạch ( bổ sung) về việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2021-2022
343/KH-DTNT 09/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 343/KH-DTNT v/v bồi dưỡng đội tuyển dự thi HSG lớp 11 cấp trường và cấp tỉnh năm học 2021-2022
342/KH-DTNT 09/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch 342/KH-DTNT (bổ sung) bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022
322/KH-DTNT 25/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 322 kế hoạch tháng 11 năm học 2021-2022
315/KH-DTNT 21/10/2021 Kế hoạch, về việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2021-2022
302/KH-DTNT 11/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 302/KH-DTNT ngày 11/10/2021 triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN NĂM HỌC 2021-2022
301/KH-DTNT 11/10/2021 Kế hoạch, hoạch số 301/KH-DTNT ngày 11/10/2021 về việc triển khai bồi dưỡng đại trà modul 4 qua hệ thống LMS cho giáo viên phổ thông thực hiện CTGDPT 2018- năm học 2021-2022
298/KH-DTNT 10/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 298/KH-DTNT NGÀY 08/10/2021 về việc bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022
Trang 1 / 212»