Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
386/KH-DTNT 14/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021
381/KH-DTNT 10/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm kê tài sản công lúc 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2021