Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
235/KH-DTNT 13/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi
225/KH-DTNT 31/08/2023 Kế hoạch, kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
376/KH-DTNT 22/09/2022 Kế hoạch, Về việc phòng, chống dịch bệnh
329/Kh-DTNT 16/08/2022 Kế hoạch, Về việc bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2022
93/KH-DTNT 22/02/2022 Kế hoạch, Kế hoạch số 93/KH-DTNT về việc triển khai thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023
420/KH-DTNT 24/12/2021 Kế hoạch, V/v thực hiện kiểm kê tài sản công lúc 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2022
406/KH-DTNT 13/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 406/KH-DTNT về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022
381/KH-DTNT 01/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tháng 12 năm học 2021-2022
382/KH-DTNT 01/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 382/KH-DTNT bổ sung hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022
346/KH-DTNT 12/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 346/KH-DTNT ngày 12/11/2021 kế hoạch ( bổ sung) về việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2021-2022
343/KH-DTNT 09/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 343/KH-DTNT v/v bồi dưỡng đội tuyển dự thi HSG lớp 11 cấp trường và cấp tỉnh năm học 2021-2022
342/KH-DTNT 09/11/2021 Kế hoạch, Kế hoạch 342/KH-DTNT (bổ sung) bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022
Trang 1 / 212»