Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi

  • Điện thoại: 0255 3 718786 - 0972 762 586
  • Email: c3dtnttinh@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Thông, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi