Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
396/TB-DTNT 22/12/2020 Thông báo,
386/KH-DTNT 14/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021
142/QĐ-DTNT 10/12/2020 Quyết định, Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản công năm 2021
381/KH-DTNT 10/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm kê tài sản công lúc 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2021
141/QĐ-DTNT 05/12/2020 Quyết định,
1591/SGDDT-VP 30/11/2020 Công văn, Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành đầu năm học 2020-2021, chuyển giao hệ thống Cổng Trang tin điện tử liên thông ngành giáo dục
1590/SGDĐT-CTTT 30/11/2020 Công văn, Viết tin, bài tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi
1589/SGDĐT-CTTT 30/11/2020 Tổng kết khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020
138/QĐ-DTNT 30/11/2020 Quyết định, V/v thành lập Ban duyệt nội dung, chương trình, cố vấn Hội thi tìm hiểu biển và hải đảo VN năm học 2020-2021
137/QĐ-DTNT 30/11/2020 Quyết định, V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi tìm hiểu biển và hải đảo Việt Nam năm học 2020-2021
1582/SGDĐT-TCCB 26/11/2020 Công văn, Bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ QLGD năm 2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»