Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
169/QĐ-DTNT 25/12/2021 Quyết định, v/v thành lập ban kiểm kê tài sản công năm 2021
420/KH-DTNT 24/12/2021 Kế hoạch, V/v thực hiện kiểm kê tài sản công lúc 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2022
166/QĐ-DTNT 22/12/2021 Quyết định, về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên lần 1, năm học 2021-2022
406/KH-DTNT 13/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 406/KH-DTNT về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022
153/QĐ-DTNT 03/12/2021 Quyết định, Quyết định số 153/QĐ-DTNT v/v cử giáo viên tham gia tập huấn modul1, môn ngoại ngữ t/h chương trình GDPT 2018, NĂM HỌC 2021-2022
381/KH-DTNT 01/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tháng 12 năm học 2021-2022
382/KH-DTNT 01/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch số 382/KH-DTNT bổ sung hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022
149/QĐ-DTNT 01/12/2021 Quyết định, Quyết định số 149/QĐ-DTNT Thành lập BTC Hội thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022
147/QĐ-DTNT 30/11/2021 Quyết định, về việc phân công giáo viên hợp đồng tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển lớp 12 dự thi kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022
148/QĐ-DTNT 30/11/2021 Quyết định, v/v thành lập ban tổ chức và phân công giáo viên tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển lớp 11 dự kỳ thi chọn HSG cấp trường và cấp tỉnh năm học 2021-2022
146/QĐ-DTNT 29/11/2021 Quyết định, về việc thành lập ban kiểm tra đề kiểm tra định kỳ, năm học 2021-2022
379/TB-DTNT 29/11/2021 Thông báo, về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá bù thường xuyên và định kỳ của học sinh đối với từng môn học, năm học 2021-2022
Trang 1 / 512345»