Hướng dẫn lập lịch báo giảng trên smas

Hướng dẫn lập lịch báo giảng trên smas

Lượt xem:

...
Thông báo khẩn

Thông báo khẩn

Lượt xem:

Thực hiện thông báo khẩn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi ngày 05/04/2021, Lãnh đạo Trường THPT Dân tộc nội trú yêu cầu Toàn thể CB-GV thực hiện Công văn số 1195/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát thực trạng bồi dưỡng các modul cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông... ...
Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Lượt xem:

Thực hiện công văn số: 14/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2021 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn sử dụng tài khoản bồi dưỡng qua mạng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lãnh đạo trường THPT DTNT tỉnh yêu cầu CB-GV kiểm tra thông tin tài khoản và đăng nhập vào đường link (http://taphuan.csdl.edu.vn; tên tài khoản đăng nhập: địa chỉ email cá nhân; mật khẩu mặc định: Demo@123; sau... ...
Trang 1 / 3123 »