Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số: 14/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2021 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn sử dụng tài khoản bồi dưỡng qua mạng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lãnh đạo trường THPT DTNT tỉnh yêu cầu CB-GV kiểm tra thông tin tài khoản và đăng nhập vào đường link (http://taphuan.csdl.edu.vn; tên tài khoản đăng nhập: địa chỉ email cá nhân; mật khẩu mặc định: Demo@123; sau khi đăng nhập thành công, cá nhân tự đổi mật khẩu và bảo mật)

Nếu thiếu tài khoản hoặc tài khoản không đăng nhập được thì báo lại đ/c Vương trước ngày 11 giờ 00 phút 09/01/2021 để tổng hợp gửi Sở.