TKB số 21 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 25/01/2021)

TKB số 21 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 25/01/2021)

Lượt xem:

...
TKB số 20 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 18/01/2020)

TKB số 20 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 18/01/2020)

Lượt xem:

...
TKB số 19 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 11/01/2021)

TKB số 19 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 11/01/2021)

Lượt xem:

...
Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Thông tin tài khoản tập huấn bồi dưỡng qua mạng thực hiện chương trình GDPT 2018

Lượt xem:

Thực hiện công văn số: 14/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2021 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn sử dụng tài khoản bồi dưỡng qua mạng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lãnh đạo trường THPT DTNT tỉnh yêu cầu CB-GV kiểm tra thông tin tài khoản và đăng nhập vào đường link (http://taphuan.csdl.edu.vn; tên tài khoản đăng nhập: địa chỉ email cá nhân; mật khẩu mặc định: Demo@123; sau... ...
TKB dạy bù môn thể dục

TKB dạy bù môn thể dục

Lượt xem:

...
Phân công coi kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021

Phân công coi kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
TKB số 17 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 28/12/2020)

TKB số 17 năm học 2020 – 2021 (áp dụng từ ngày 28/12/2020)

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »