Công văn 483/SGDĐT-VP Tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong ngành giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết