1590/SGDĐT-CTTT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1590/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành 30/11/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Viết tin, bài tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi
Xem văn bản Xem Online
Tải về